เรียนเก่ง สอบติด พิชิตฝัน

เรียนเก่ง สอบติด พิชิตฝันเป็นคอร์สสรุปเนื้อหา ย่นย่อมาแต่เนื้อ ๆ กล่อมเกลาให้เหมาะสมกับการเตรียมสอบ หากต้องการใช้เวลาในการเตรียมสอบให้กระชับคุ้มค่า ก็ต้องคอร์สนี้เลย หรือจะประยุกต์เอาไปใช้สอบทำเกรดที่โรงเรียน คอร์สนี้ก็เหมาะเช่นกัน

head

เรียนเก่ง สอบติด พิชิตฝัน บทนำ ฟิสิกส์และปริมาณ ฟิสิกส์. Therefore, ปริมาณ การเปลี่ยนหน่วย เปลี่ยนหน่วย. As a result, เลขนัยสำคัญ การเคลื่อนที่เส้นตรง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่ แนวเส้นตรง. So, ปริมาณของการเคลื่อนที่ ความเร็ว สมการการเคลื่อนที่. Consequently, สมการ การเคลื่อนที่แนวดิ่ง แนวดิ่ง โจทย์การเคลื่อนที่เพิ่มเติม. That is to say, โจทย์การเคลื่อนที่ กราฟของการเคลื่อนที่ กราฟ แรงและกฎการเคลื่อนที่ แรง กฎการเคลื่อนที่. In other words, มวลและแรง มวล แรง การคำนวณกฏการเคลื่อนที่ การคำนวณ แรงเสียดทาน. To clarify, เสียดทาน แรงดึงดูดระหว่างมวล แรงดึงดูด. But, ระหว่างมวล ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ความเร่งแรงโน้มถ่วง ความเร่ง แรงโน้มถ่วง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ. However, โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม วงกลม อัตราเร็วเชิงมุม อัตราเร็ว. On the other hand, เชิงมุม ฮาร์มอนิกอย่างง่าย ฮาร์มอนิก งานและพลังงาน งาน พลังงาน กฏการอนุรักษ์พลังงาน. For example, กฏการอนุรักษ์ กำลัง เครื่องกล โมเมนตัม การดล แรงดล กฏอนุรักษ์โมเมนตัม. For instance, สมดุลกล สมดุล สมดุลต่อการเลื่อนที่ การเลื่อนที่ การหมุน สมดุลของวัตถุ. Above all, การได้เปรียบเชิงกล การได้เปรียบ เชิงกล สภาพยืดหยุ่น ยืดหยุ่น คลื่น คลื่นกล. Most importantly, การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นน้ำ การสะท้อนคลื่น การสะท้อน. Certainly, การหักเหคลื่น การหักเห การแทรกสอดคลื่น การแทรกสอด. Firstly, การเลี้ยวเบน เลี้ยวเบน คลื่นนิ่ง เสียง ธรรมชาติของเสียง. course

head

Moreover, ธรรมชาติ การสะท้อนเสียง การหักเหเสียง and เลี้ยวเบนเสียง. Further, การแทรกสอดเสียง ความเข้มเสียง ความเข้ม ระดับเสียง เสียงดนตรี. In addition, บีต การสั่นพ้อง ดอปเปอร์ คลื่นกระแทก shock wave. Meanwhile, แสงและทัศนอุปกรณ์ แสง ทัศนอุปกรณ์ during การสะท้อนแสง. Subsequently, กระจก การหักเหของแสง การสะท้อนกลับหมด ลึกจริง ลึกปรากฏ เลนส์บาง. After that, เลนส์ การแทรกสอดแสง การเลี้ยวเบนแสง เกรตติง ไฟฟ้าสถิต. Likewise, การเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า การเหนี่ยวนำ ไฟฟ้า อิเล็กโทรสโคป กฏของคูลอมบ์. Similarly, คูลอมบ์ สนามไฟฟ้า สนาม ศักย์ไฟฟ้า สนามและศักย์ไฟฟ้ารอบตัวนำ สนามและศักย์ไฟฟ้า รอบตัวนำ สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ. In the same, ตัวเก็บประจุ การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม การต่อตัวเก็บประจุ อนุกรม การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน ขนาน. In conclusion, การต่อตัวเก็บประจุแบบผสม ไฟฟ้ากระแส กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม. To sum up, โอห์ม พลังงานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม การต่อตัวต้านทาน การต่อตัวต้านทานแบบขนาน. In short, การต่อตัวต้านทานแบบผสม แรงเคลื่อนไฟฟ้า แรงเคลื่อน การต่อแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัด. ไฟฟ้าแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก แรงผลักประจุ แรงผลัก ประจุ. แรงผลักลวดที่มีกระแส แรงผลักลวด ลวดที่มีกระแส แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เหนี่ยวนำ เรียนเก่ง สอบติด พิชิตฝัน.

head

Therefore, หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลง ไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสสลับ. Meanwhile, กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก การแผ่คลื่นแม่เหล็ก การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า. On the other hand, การแผ่คลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก การแผ่คลื่น สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า but สเปกตรัมคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก สเปกตรัมคลื่น สเปกตรัม โพลาไรเซชัน ของไหล ความหนาแน่น. Moreover, ความดันของเหลว ความดัน ของเหลว กฏพาสคัล พาสคัล and กฏของพาสคัล แรงพยุง แรงตึงผิว. Likewise แรงหนืด ความร้อน สมบัติของแก๊ส แก๊ส อัตราเร็วโมเลกุลแก๊ส อัตราเร็วแก๊ส โมเลกุลแก๊ส. In conclusion พลังงานจลน์โมเลกุลแก๊ส พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานภายในระบบ ฟิสิกส์นิวเครียร์ นิวเครียร์ ทบทวนอนุภาคมูลฐาน. As a result, อนุภาคมูลฐาน อนุภาค กัมมัตภาพรังสี รังสี การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส สภาพนิวเคลียส. To sum up, การสลายของนิวเคลียส การสลาย แรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิกิริยา. link บทนำ การเคลื่อนที่เส้นตรง กฎการเคลื่อนที่.

008-graduation_80x80px

เรียนเก่ง สอบติด พิชิตฝัน

ด้วยการเรียนที่มีประสิทธิภาพและอิสรภาพสูงสุด​

»เคมี« | »คณิตศาสตร์« | »ฟิสิกส์«

ประสิทธิภาพสูงสุด

ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี
ด้วยประสบการณ์ตลอดช่วงเวลากว่า 30 ปี ลูกศิษย์หลายหมื่นคน กลั่นกรองออกมาเป็นการสอนที่สนุก น่าติดตาม เข้าใจง่าย

หลักสูตรที่กระชับ
จากหลักสูตรปรกติที่ยาวนาน ย่นย่อออกมาเป็นหลักสูตรที่กระชับ จบง่าย เข้าใจเร็ว เหมาะกับทุกสถาณการณ์ ทั้งทำเกรด ทำการบ้าน เตรียมสอบกลางภาค/ปลายภาค ONET PAT 9สามัญ

ใช้เวลาเรียนน้อย เหลือเวลาเล่นเกมส์
ประหยัดเวลาในการเรียน เหลือเวลาไปทำอย่างอื่น ทั้งเล่นเกมส์หรือดูซีรี่ยส์ ได้ทำหลายๆ อย่างในเวลาเท่าเดิม ได้มีความสุขอย่างวัยรุ่น

อิสรภาพสูงสุด

เรียนเมื่อพร้อม
เรียนอยู่ที่บ้าน ไม่ต้องฝ่ารถติด ไม่ต้องเจอแดดร้อน ขนมอยู่ซ้าย ปากกาอยู่ขวา เปิดเพลงคลอเบาๆ อากาศเย็น ๆ พร้อมแบบนี้แป๊บเดียวก็เรียนจบ

เรียนได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกที่ทุกเวลา
PC / Tablet / มือถือ / Android / iOS เลือกได้ตามใจเวลาไหน 24 ชม.

Mix & Match  -> จัดคอร์สเรียนได้เอง
นอกจากคอร์สที่เราจัดเตรียมไว้ให้แล้ว ยังสามารถจัดบทเรียนในคอร์สได้ด้วยตนเอง เช่นต้องการจัดให้คณิตบทที่ 4, 9, 16  เป็น 1 คอร์สก็สามารถทำได้

ตัวอย่างคอร์ส

Turn pro Physic#1

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 ประกอบด้วย
- บทนำ
- การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
- กฏการเคลื่อนที่

Turn Pro Physic#2

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 ประกอบด้วย
- การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
- งานและพลังงาน
- โมเมนตัม

Turn Pro Math#3

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 ประกอบด้วย
- ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม
- ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- เวคเตอร์

ตัวอย่างวิชาฟิสิกส์

ตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์

ตัวอย่างวิชาเคมี